Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de ”Clean Up Challenge”

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Inleiding

Het doel van dit document is om u op een eenvoudige manier te voorzien van alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de gemeente Ganshoren in het kader van de actie “Netheid Challenge”.

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor deze actie vragen wij volgende gegevens:

– Naam, voornaam

– Geboortedatum

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Verblijfsadres

Voor welke doeleinden gebruiken we deze gegevens?

De gegevens worden gebruikt om de deelname aan de actie “Netheid Challenge” te beheren: uw inschrijving, de loting van de deelnemers, het versturen van informatiebrieven en het beheer van de actie zelf.

Deze gegevens worden gebruikt nadat u  uw toestemming hebt gegeven (deze kan u te allen tijde intrekken, zie hieronder).

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

De gegevens worden deels beheerd door onze IT-subcontractanten.

De gegevens worden op Facebook verwerkt, waardoor wij niet kunnen garanderen dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming worden nageleefd. Uw toestemming voor deze overdracht wordt dan ook uitdrukkelijk gevraagd.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden gewist zodra het event heeft plaatsgevonden.

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over volgende rechten:

  • Ontvangen van duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens
  • Bekijken en verkrijgen van een kopie van de gegevens
  • Een wijziging van uw gegevens aanvragen
  • Verzoeken tot verwijdering van de gegevens (voor zover er geen verplichting is om de gegevens te bewaren),
  • Verzoeken om opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering)
  • Uw toestemming intrekken voor de gegevensverwerking in de toekomst indien deze toestemming vereist wordt

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@ganshoren.brussels of per post op ons algemeen adres, ter attentie van de Data Protection Officer.

Meer informatie verkrijgen of een klacht indienen

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die niet via bovenstaand adres zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met onze ambtenaar voor gegevensbescherming: dpo@ganshoren.brussels of per post op ons algemeen adres ter attentie van de DPO.

Indien  u van  mening  bent dat  uw  gegevens in  strijd met de wet zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).