Projectoproep “COME IN GANS 2021”

De gemeente Ganshoren lanceert de oproep “COME IN GANS” voor projecten ter ondersteuning van de vestiging van nieuwe handelszaken op haar grondgebied.

Het bestand moet ten laatste worden verzonden op 12 december 2021

Met de toekenning van een installatiepremie van maximaal 14.000,00 EUR aan natuurlijke of rechtspersonen is het de bedoeling om de commerciële aantrekkelijkheid van Ganshoren te stimuleren en te vergroten door de ontwikkeling aan te moedigen van innoverende, kwaliteitsvolle activiteiten die het commerciële aanbod van een wijk diversifiëren.

 

SAMENVATTEND 

Voor wie: handelaars die een nieuwe handelsactiviteit wensen op te starten op het grondgebied van Ganshoren

Voor wat: elk project voor de oprichting van een handelszaak dat voldoet aan de criteria van financiële levensvatbaarheid, originaliteit, kwaliteit en commerciële mix, met een bonus voor degenen die duurzame of circulaire praktijken toepassen.

Voor welk bedrag: Installatiepremie van maximaal 12.000 EUR ter dekking van maximaal 80% van het totale bedrag van de aanvaarde investeringen. Een extra bonus van 2.000 EUR kan worden toegekend aan projecten die specifiek gericht zijn op duurzame ontwikkelingspraktijken.

 

Download het reglement

Download de toelichting

Download het kandidatuursdossier