Gemeentelijke toelagen aan Ganshorense verenigingen

Het aanvraagformulier voor de toelage 2024 (activiteiten 2023) zal vanaf 3 juni 2024 beschikbaar zijn:

Dit document zal ook elektronisch verstuurd worden naar de verenigingen die in het voorgaande jaar hun e-mailadres opgegeven hebben.

Het ingevulde formulier en bijlagen dienen overgemaakt te worden aan het gemeentebestuur uiterlijk op 30 september 2024, per e-mail op het adres subsid@ganshoren.brussels of per post naar Keizer Karellaan 140.

Elk aanvraag die na deze datum wordt ontvangen, zal geweigerd worden.