Dierenwelzijn

De gemeente Ganshoren is sinds 2019 actief en zet grote stappen voor het welzijn van onze dierenvrienden!

Er wordt gewerkt aan de oprichting van een volledige eenheid Dierenwelzijn om doeltreffende procedures te ontwikkelen en nog beter te kunnen optreden bij klachten over mishandeling, overlast, ontdekking van een gewond, verloren of dood dier, enz.

Sinds 1 januari 2018 moeten alle katten in Brussel vóór de leeftijd van 6 maanden worden gesteriliseerd. De gemeente biedt een premie aan voor de sterilisatie van uw huiskat*.

Per jaar en per huishouden in de gemeente Ganshoren kunnen maximaal drie premies worden toegekend. Om de premie te verkrijgen, volstaat het formulier in te vullen en een door de dierenarts die de sterilisatie heeft uitgevoerd ondertekend zorgcertificaat en de originele door de dierenarts afgegeven retributienota over te leggen. De aanvraag moet elk jaar vóór november worden ingediend.

De premie bedraagt 25 euro voor een man en 50 euro voor een vrouw.

Heb je een verloren hond of kat gevonden?

Breng het dier naar een asiel of neem contact op met de politie op 02 412 68 06.

Een gewond wild dier gevonden?

Neem contact op met het revalidatiecentrum van de Koninklijke Belgische Liga voor Vogelbescherming in Anderlecht op 02 521 28 50.

Onze vrijwilligers hebben donaties nodig!

De officiële voedsters zijn altijd op zoek naar donaties van voedsel en dekens voor zwerfkatten.

U kunt ze elke dag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur bij onze dienst afgeven. We vragen u ervoor te zorgen dat uw donaties goed gesloten zijn.

Bedankt voor hen en voor de katten!

 

*Raadpleeg de verordening inzake de sterilisatie van huiskatten door op de volgende link te klikken: Verordening.