Binnenkort een nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan: uw mening intereseert ons!

Het verbeteren van onze mobiliteit, het letten op het delen van de verschillende verplaatsingswijzen en van de openbare ruimte, dit zijn de doelstellingen van onze meerderheid die we willen ontwikkelen in ons toekomstig Gemeentelijk Mobiliteitsplan waarvan de uitwerking werd toevertrouwd aan het studiebureau BRAT.

Wat is een Gemeentelijk Mobiliteitsplan?

Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan is een middel om binnen de Gemeente de condities te creëren voor een duurzame mobiliteit en om de toekomstige acties van de Gemeente en van het Gewest te plannen.

Waarom?

Dit plan is de omzetting op gemeentelijk niveau plan van het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move.  Het concentreert zich op het verbeteren van: 

• de mobiliteit door het vervoer van goederen en personen op een coherente manier te organiseren, en dit door een evenwichtig antwoord te bieden op de behoeften van elk type weggebruiker, door het stimuleren van een rationeler gebruik van de wagen en van het gebruik van alternatieve verplaatsingsmiddelen

• de toegankelijkheid (inclusief het parkeren) van de verschillende wijken van de gemeente, ongeacht het vervoermiddel (auto, vrachtwagen, openbaar vervoer, fiets…) of de betrokken persoon (voetganger, kind, mindervalide…).

• de veiligheid door het aantal ongelukken en de ernst ervan te beperken en dit door bijzondere aandacht te besteden aan de veiligheid van de zwakste weggebruikers (voetgangers, fietsers, kinderen, mensen met beperkte mobiliteit…).

• de gezelligheid van de openbare ruimte, door de wijken rustiger te maken, vooral daar waar de rust het meest gewenst is (woonwijken ,schoolomgeving…).

Tegen deze achtergrond, doen wij al voor de 1ste keer beroep op jullie, in het kader van de eerste studiefase (diagnose). Het is evident dat de observatie, de tellingen en de analyse van de omgeving vertrekpunten zijn voor de uitwerking van het plan, maar de ervaring van de bevolking is een belangrijke en noodzakelijke inbreng. De bewoners zijn inderdaad de dagelijkse getuigen van wat gebeurt in hun woonwijk. 

1° De diagnose van september tot december 2021

Tijdens deze fase gaan we de expertise van de gebruikers op het terrein valoriseren, en de behoeften en wensen van iedereen identificeren (wat moet verbeterd worden, welke zijn de beperkingen,…)

Daarvoor nodigen wij jullie uit om aan één van onze drie verkenningswandelingen deel te nemen. Deze worden in de verschillende wijken georganiseerd (zie kaart hieronder):

Woensdag 20/10/2021  van 18u00 tot 21u00 voor de wijken “Maria van Hongarijenlaan – Negene Provincieslaan” en  ‘‘Rivieren – Tentoonstelling’’ – ontmoetingsplaats om 18u00 aan het Sporthal (Vandervekenstraat 114, 1083 Ganshoren)

Woensdag 27/10/2021  van 18u00 tot 21u00 voor de wijk ‘‘Centrum’’ – ontmoetingsplaats om 18u00 aan het Gemeentehuis (Keizer Karellaan 140, 1083 Ganshoren)

Dank u om de organisatoren van uw aanwijzigheid te verwittigen door u in te schrijven via de volgende link :  https://link.webropol.com/s/pcm-gmp-ganshoren-balades-wandelingen

De verkenningswandelingen beginnen aan de verschillende ontmoetingsplaatsen. De terugkomst gebeurt op dezelfde plaats, met een presentatie en een uitwisselingsmoment. Dank u om op tijd ter plaatse te zijn!

Via ons online onderzoek (https://link.webropol.com/s/pcm-gmp-ganshoren) kunt ons u ook uw mening over uw wijk geven tot 31/10/2021. Aarzel niet om deze met buren of vrienden te delen! 

Wij zullen ook de tijd nemen om verschillende strategische mobiliteitsactoren te ontmoeten (MIVB, de Lijn, op mobiliteit gerichte verenigingen) om de lopende diagnose te bevestigen en te vervolledigen.

Daarna worden alle meningen geanalyseerd en bestudeerd, zodat de technische werkgroep (bestaande uit technici van de gemeente en een onafhankelijk adviesbureau) een zo goed mogelijk overzicht krijgt dat op de realiteit op het terrein gebaseerd is, waarmee hij de strategische objectieven (fase 2) en de interventiemaatregelen (actieplan, fase 3) kan bepalen.