Demografische diensten

AANDACHT

Nieuw uurrooster vanaf 29 augustus 2022

Bij welke dienst zou u terecht willen?:

Irisbox-Terminal

Dienst bevolking

Burgerlijke Stand

Dienst vreemdelingen

Begraafplaats

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

Irisbox-Terminal

Sommige administratieve documenten zijn gratis beschikbaar op de elektronische Irisbox-terminal:

 • Samenstelling van het gezin
 • Getuigschrift van verblijf, getuigschrift van verblijf met historiek of voor het huwelijk
 • Bewijs van nationaliteit (alleen voor Belgische burgers)
 • Levenscertificaat
 • Certificaat van wettelijke samenwoning
 • Certificaat van Belgische kiezer
 • Certificaat van wijze van teraardebestelling en riten
 • Uittreksels uit de registers

LocatieBij het onthaal van het gemeentebestuur aan Keizer Karellaan 140 – 1083 Ganshoren.

Wanneer: tijdens de openingsuren, gelieve de tabel hierboven te raadplegen.

Prijs: gratis

Wat hebt u nodig ?kom met uw identiteitskaart of verblijfsvergunning en de PIN-code van uw kaart.

Onthaal

Dagelijks geopend van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 16.00 tot 18.30 uur

Tijdens deze uren worden ook de Irisbox-terminaal, paspoorten en rijbewijzen afgegeven.

Voor specifieke vragen over de verschillende gemeentelijke diensten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken diensten.

Buiten de openingsuren van de verschillende gemeentelijke diensten kan geen toegang worden verleend.

Dienst bevolking

De dienst Bevolking behandelt en geeft informatie over :

 • eID elektronische identiteitskaart/verblijfsvergunning (EU+,F+,K,L)/Kids-Eid
 • PIN/PUK bestellen/intrekken
 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Verklaring van adreswijziging
 • Uittreksel uit strafregister
 • Afgifte van getuigschriften (samenstelling van het gezin, attest van woonst,…)
 • Bewijs van uitschrijving voor buitenlanders
 • Legalisatie van handtekening
 • Wettelijke toestemming van de ouders
 • Alle informatie over de verkiezingen

Urenrooster vanaf 29/08/2022

AANDACHT

*De dienst bevolking kan de verdeling van tickets stopzetten indien een te groot aantal personen zich aanbiedt (maximaal 80 tickets en uitreiking van het laatste ticket om 11u30)

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

Urenrooster vanaf 29/08/2022

AANDACHT

* De dienst burgerlijke stand kan de verdeling van tickets stopzetten indien een te groot aantal personen zich gelijktijdig aanbiedt (uitreiking van het laatste ticket om 11u30)

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

FAQ