Demografische diensten

AANDACHT

ZOMERUREN van 04.07 tot 26.08.2022
De demografische diensten zijn open van 8.30 tot 11.45 uur

Aandacht: Voor de bevolkingsdienst wordt er maximaal 80 ticketjes  uitgedeeld.

Zonder afspraak :  elk maandag en dinsdag
Op afspraak : elk woensdag, donderdag en vrijdag

Afhalen van paspoorten en rijbewijzen + toegang tot de IRISBOX terminal is elk dag van de week mogelijk zonder afspraak van 08.30 tot 11.45 uur.

Bij welke dienst zou u terecht willen?:

Irisbox-Terminal

Dienst bevolking

Burgerlijke Stand

Dienst vreemdelingen

Begraafplaats

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

Irisbox-Terminal

Sommige administratieve documenten zijn gratis beschikbaar op de elektronische Irisbox-terminal:

 • Samenstelling van het gezin
 • Getuigschrift van verblijf, getuigschrift van verblijf met historiek of voor het huwelijk
 • Bewijs van nationaliteit (alleen voor Belgische burgers)
 • Levenscertificaat
 • Certificaat van wettelijke samenwoning
 • Certificaat van Belgische kiezer
 • Certificaat van wijze van teraardebestelling en riten
 • Uittreksels uit de registers

LocatieBij het onthaal van het gemeentebestuur aan Keizer Karellaan 140 – 1083 Ganshoren.

Wanneer: tijdens de openingsuren, gelieve de tabel hierboven te raadplegen.

Prijs: gratis

Wat hebt u nodig ?kom met uw identiteitskaart of verblijfsvergunning en de PIN-code van uw kaart.

Onthaal

Dagelijks geopend van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 16.00 tot 18.30 uur

Tijdens deze uren worden ook de Irisbox-terminaal, paspoorten en rijbewijzen afgegeven.

Voor specifieke vragen over de verschillende gemeentelijke diensten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken diensten.

Buiten de openingsuren van de verschillende gemeentelijke diensten kan geen toegang worden verleend.

Dienst bevolking

De dienst Bevolking behandelt en geeft informatie over :

 • eID elektronische identiteitskaart/verblijfsvergunning (EU+,F+,K,L)/Kids-Eid
 • PIN/PUK bestellen/intrekken
 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Verklaring van adreswijziging
 • Uittreksel uit strafregister
 • Afgifte van getuigschriften (samenstelling van het gezin, attest van woonst,…)
 • Bewijs van uitschrijving voor buitenlanders
 • Legalisatie van handtekening
 • Wettelijke toestemming van de ouders
 • Alle informatie over de verkiezingen

Uurrooster

AANDACHT

*De dienst bevolking kan de verdeling van tickets stopzetten indien een te groot aantal personen zich aanbiedt (maximaal 80 tickets en uitreiking van het laatste ticket om 11u30)

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

 • Dienst bevolking

  U hebt verschillende mogelijkheden om onze dienst te contacteren:

  02/464 05 15
  02/464 05 16
  02/464 05 17
  02/464 05 66

  bevolking@ganshoren.brussels

Burgerlijke Stand

Welke formaliteiten behandeld de dienst Burgerlijke Stand?

De dienst Burgerlijke Stand behandeld de volgende formaliteiten:

Urenrooster vanaf 29/08/2022

AANDACHT

* De dienst burgerlijke stand kan de verdeling van tickets stopzetten indien een te groot aantal personen zich gelijktijdig aanbiedt (uitreiking van het laatste ticket om 11u30)

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

 • Burgerlijke Stand

  U hebt verschillende mogelijkheden om onze dienst te contacteren:

  02/464 05 23
  02/464 05 13
  02/464 05 24

  ecbs@ganshoren.brussels

Dienst Vreemdelingen

De vreemdelingendienst is bevoegd voor :

 • Adreswijziging van buitenlandse burgers die in het bezit zijn van een A, B, E, F, H kaart, een attest van immatriculatie of een bewijs van ontvangst artikel 9 bis
 • Afgifte van administratieve documenten aan houders van de verblijfstitel A, B, E, F, H
 • Afgifte van verblijfstitels voor vreemdelingen en bijlagen bij de wet betreffende het verblijf van vreemdelingen
 • Eerste inschrijving van vreemdelingen op Belgisch grondgebied (EU en niet-EU)
 • Personen in procedure bij de Dienst vreemdelingenzaken via artikel 9 bis en 9 ter van de wet van 15.12.1980.
 • Inschrijving van personen die om internationale bescherming aanvragen
 • Alle vragen in verband met de wet en de procedures betreffende vreemdelingen en de wet van 15.12.1980.
 • Tenlasteneming voor toeristen (bijlage 3 bis) of studenten (bijlage 32)
 • Legalisatie van handtekeningen, Conformiteitskopie, uittreksels uit het nationale register, toestemming van de ouders voor houders van een verblijfsvergunning type A, B, E, F, H
 • Afgifte van kaarten voor buitenlandse kinderen jonger dan 12 jaar.
 • ………….

Attentie: De afgifte van het uittreksel uit het strafregister en alle vragen met betrekking tot het rijbewijs moeten bij de dienst Bevolking worden aangevraagd.

Gezien de specifieke aard van de behandelde zaken is het zeer wenselijk dat de betrokken personen zich persoonlijk aan het loket aanbieden met een identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, verblijfsvergunning).

Uurrooster

AANDACHT

*dienst vreemdelingen: met uitzondering van de procedures voor ‘eerste inschrijving van een EU-burger en een niet-EU-burger / verzoek om gezinshereniging of verklaring van aankomst’, die op afspraak blijven.

De dienst vreemdelingen kan de verdeling van tickets stopzetten indien een te groot aantal personen zich aanbiedt (uitreiking van het laatste ticket om 11u30)

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

 • Vreemdelingendienst

  U hebt verschillende mogelijkheden om onze dienst te contacteren:

  02/464 05 14
  02/464 05 20
  02/464 05 62
  02/464 05 25

  vreemdelingen@ganshoren.brussels

Begraafplaats

Openingsuren van de begraafplaats:

Begrafenisonderneming – vorm

Overlijdensakte: https://irisbox.irisnet.be/irisbox/enterprise

FAQ

1.Hoe kan ik een afspraak maken met de Bevolkingsdienst, Vreemdelingendienst of de Burgerlijke Stand?

U mag een afspraak maken via de site irisbox

2. Hoe kan ik een certificaat, een akte of een uittreksel uit de strafregister bekomen ?

U kan gratis een akte aanvragen via de volgende website: https://irisbox.irisnet.be/irisbox/

Daarvoor hebt u een kaartlezer, uw ID-kaart en de Pincode van uw kaart nodig of via ITSME.

U hebt ook de mogelijkheid om een afspraak te maken via de volgende website om een document (betalend met Bancontact) aan het loket te bekomen: irisbox

TIP: Vooraleer u een afspraak maakt om een akte van Burgerlijke Stand te bekomen, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand om te weten of uw akte beschikbaar is in de DABS.

3. Waar kan ik een kaartlezer kopen?

U kan een kaartlezer in een supermarkt of in een winkel van huishoudtoestellen kopen.

4. Ik moet een certificaat, een akte of een uittreksel uit de strafregister bestellen maar ben mijn pincode kwijt, wat doen ?

U hebt verschillende mogelijkheden om een nieuwe pincode te bestellen:

 1. U bestelt deze via de volgende website: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/ . U mag dan na 2 weken naar de bevolkingsdienst gaan om u pincode te activeren. (kijk eerst de openingsuren na!)
 2. U stuurt een e-mail naar de bevolkingsdienst bevolking@ganshoren.brussels(vergeet uw Rijksregisternummer niet mee te delen!)
 3. U neemt afspraak via irisbox