Demografische diensten

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

Je moet naar:

Irisbox-Terminal

Bevolkingsdienst

Burgerlijke Stand

Dienst Vreemdelingen

Begraafplaats

 

 

Irisbox-Terminal

Zomerdienst: van 28/06/2021 tot 27/08/2021: 08u30 tot 11u45

Sommige administratieve documenten zijn gratis beschikbaar op de elektronische Irisbox-terminal:

 • Samenstelling van het gezin
 • Getuigschrift van verblijf, getuigschrift van verblijf met historiek of voor het huwelijk
 • Bewijs van nationaliteit (alleen voor Belgische burgers)
 • Levenscertificaat
 • Certificaat van wettelijke samenwoning
 • Certificaat van Belgische kiezer
 • Certificaat van wijze van teraardebestelling en riten
 • Uittreksels uit de registers

Locatie: Bij het onthaal van het gemeentebestuur aan Keizer Karellaan 140.

Wanneer: maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u45 (behalve donderdagvoormiddag) en donderdagnamiddag van 13u30 tot 18u30 zonder afspraak en zonder wachttijd (behalve zomerdienst)

Prijs: gratis

Hoe te doen: kom met uw identiteitskaart of verblijfsvergunning en de PIN-code van uw kaart

Bevolkingsdienst

Zomerdienst: van 28/06/2021 tot 27/08/2021: 08u30 tot 11u45 op afspraak

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

De dienst Bevolking behandelt en geeft informatie over :

 • formaliteiten voor adreswijzigingenen kwesties:
 • bestellingen en afleveringen van identiteitskaart, paspoort, rijbewijs
 • afleveringen van verschillende certificaten: certificaat van inschrijving, samenstelling van het gezin,…… (via mail)
 • legalisatie van de handtekening, toestemming van de ouders voor minderjarigen
 • uittreksels uit het strafregister (via mail)
 • orgaandonatie, verklaring van euthanasie
 • aanvraag voor gereserveerde parkeerplaatsen voor een verhuizing (via mail)
 • alle informatie met betrekking tot de verkiezingen.

De Dienst Bevolking houdt zich ook bezig met:

 • Vernieuwing, Activering, duplicaat van identiteitskaart of I.D voor kind
 • Vernieuwing, Activering, duplicaat van verblijfsvergunning (E+,F+,C,D)
 • Vernieuwing van kind kaart voor vreemdelingen van minder 12 jaar die in het bevolkingsregister zijn
 • Conformiteitskopie
 • In te vullen certificaat voor werkloosheid
 • ………..

U kunt de volgende aanvragen maken:

 • Samenstelling van het gezin
 • Getuigschrift van verblijf
 • Getuigschrift van verblijf met historiek
 • Certificaat van Nationaliteit
 • Aanvraag tot adreswijziging
 • Aanvraag om een uittreksel uit het strafregister
 • Aanvraag om verkeersborde

Via

 • Het irisbox-terminal bij de receptie van het gemeentehuis (voor bepaalde documenten)
 • het Irisbox-platform of -guichet
 • e-mail: bevolking@ganshoren.brussels
 • fax: 02 466 84 40
 • per post (er is een brievenbus op de Keizer Karellaan 140).
 • Als u een elektronische kaartlezer heeft, kan dat:
  – bepaalde administratieve documenten online en gratis af te drukken via de site van het nationaal register “Mijn dossier” van de FOD Binnenlandse Zaken

Openingsuren (behalve zomerdienst):

Gelieve u aan te bieden met uw identiteitskaart aan de voordeur en u te identificeren aan het onthaal met een bewijs van bevestiging van uw afspraak.

Burgerlijke Stand

Zomerdienst: van 28/06/2021 tot 27/08/2021: 08u30 tot 11u45 op afspraak

Welke formaliteiten behandeld de dienst Burgerlijke Stand?

De dienst Burgerlijke Stand behandeld de volgende formaliteiten:

 • Burgerlijke Stand

  U hebt verschillende mogelijkheden om onze dienst te contacteren:

  02/464 05 13

  02/464 05 23

  02/464 05 24

  ecbs@ganshoren.brussels

Openingsuren:

Welke zijn de openingsuren van de dienst Burgerlijke Stand?

U kan een afspraak maken op de volgende website: www.irisbox.be

Voor meer informatie

1. Hoe kan ik een akte bekomen (huwelijk, geboorte, nationaliteit, overlijden, erkenning, echtscheiding, …)?

U kan gratis een akte aanvragen via de volgende website: https://irisbox.irisnet.be/irisbox/

Daarvoor hebt u een kaartlezer, uw ID-kaart en de Pincode van uw kaart nodig.

U hebt ook de mogelijkheid om een afspraak te maken via de volgende website: www.irisbox.be

Indien u een akte aan het loket vraagt, kost deze 7,00€.

TIP: Vooraleer u een afspraak maakt, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand om te weten of uw akte beschikbaar is in de DABS.

2. Waar kan ik een kaartlezer kopen?

U kan een kaartlezer in een supermarkt of in een winkel van huishoudtoestellen kopen.

3. Ik moet een akte bestellen maar ben mijn pincode kwijt, wat doen?

U hebt verschillende mogelijkheden om een nieuwe pincode te bestellen:

 1. U bestelt deze via de volgende website: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/ . U mag dan na 2 weken naar de bevolkingsdienst gaan om u pincode te activeren. (kijk eerst de openingsuren na!)
 2. U stuurt een e-mail naar de bevolkingsdienst bevolking@ganshoren.brussels(vergeet uw Rijksregisternummer niet mee te delen!)
 3. U neemt afspraak via irisbox.be

4. Ik zou mijn buitenlandse akte graag willen overschrijven in de DABS, wat doen?

U vindt meer informatie via deze link: Overschrijving van buitenlandse akten

5. Ik zou graag de Belgische nationaliteit aanvragen, wat doen?

U vindt meer informatie via deze link: Nationaliteit

 6. Ik zou graag huwen, wat doen?

U vindt meer informatie via deze link: Huwelijken

 7. Ik zou graag van naam- en/of voornaam veranderen, wat doen?

Voor een naamsverandering gelieve contact op te nemen met de FOD Justitie via de volgende link: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering

Voor de voornaamsverandering gelieve contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand via mail: ecbs@ganshoren.brussels

Gelieve uw aanvraag + uw Rijksregisternummer mee te delen. Wij sturen u dan de lijst met de nodige documenten die u moet indienen. U vindt meer informatie via deze link: Naam-en voornaamsverandering

Dienst Vreemdelingen

Zomerdienst: van 28/06/2021 tot 27/08/2021: 08u30 tot 11u45 op afspraak

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

De vreemdelingendienst is bevoegd voor :

 • Adreswijziging van buitenlandse burgers die in het bezit zijn van een A, B, E, F, H kaart, een attest van immatriculatie of een bewijs van ontvangst artikel 9 bis
 • Afgifte van administratieve documenten aan houders van de verblijfstitel A, B, E, F, H
 • Afgifte van verblijfstitels voor vreemdelingen en bijlagen bij de wet betreffende het verblijf van vreemdelingen
 • Eerste inschrijving van vreemdelingen op Belgisch grondgebied (EU en niet-EU)
 • Personen in procedure bij de Dienst vreemdelingenzaken via artikel 9 bis en 9 ter van de wet van 15.12.1980.
 • Inschrijving van personen die om internationale bescherming aanvragen
 • Alle vragen in verband met de wet en de procedures betreffende vreemdelingen en de wet van 15.12.1980.
 • Tenlasteneming voor toeristen (bijlage 3 bis) of studenten (bijlage 32)
 • Legalisatie van handtekeningen, Conformiteitskopie, uittreksels uit het nationale register, toestemming van de ouders voor houders van een verblijfsvergunning type A, B, E, F, H
 • Afgifte van kaarten voor buitenlandse kinderen jonger dan 12 jaar.
 • ………….

Attentie: De afgifte van het uittreksel uit het strafregister en alle vragen met betrekking tot het rijbewijs moeten bij de dienst Bevolking worden aangevraagd.

Gezien de specifieke aard van de behandelde zaken is het zeer wenselijk dat de betrokken personen zich persoonlijk aan het loket aanbieden met een identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, verblijfsvergunning).

Openingsuren:

Begraafplaats

Openingsuren van de begraafplaats:

Begrafenisonderneming – vorm

Overlijdensakte: https://irisbox.irisnet.be/irisbox/enterprise