Bericht aan de bewoners – hervatting van de werkzaamheden aan het rioleringsnetwerk