AANPASSING VAN DE OPENINGSUREN: RUIMTELIJKE ORDENING

RUIMTELIJKE ORDENING
Stedenbouw, Leefmilieu en Openbare Netheid

Voor algemene (niet – technische) inlichtingen zoals het consulteren van de archieven, premies, indienen van een vergunningsaanvraag, …;
Zal het loket toegankelijk zijn voor het publiek, zonder afspraak
Op maandag, woensdag en vrijdag voormiddagtussen 8.30 uur en 11.45 uur.

Enkel voor technische inlichtingen zoals het voorstellen van een (voor-) project, analyse van uitvoerbaarheid t.o.v. de vigerende stedenbouwkundige voorschriften,…;
Zal het loket toegankelijk zijn voor het publiek, enkel op afspraak, genomen via telefoon of per mail
Op dinsdag en donderdag voormiddag tussen 8.30 uur en 11.45 uur

De aanvragen voor :

  • Het kopiëren van plannen
  • Het bezetten van de openbare weg
  • Stedenbouwkundige inlichtingen

Enkel per mail via atro@ganshoren.brussels

Of per post :
Gemeente Ganshoren
Dienst Stedenbouw
Keizer Karellaan 140
1083 Ganshoren